Sivil toplum kurulular覺 ve 繹rg羹tleri i癟in topluma ilgilendii alanlardaki mesajlar覺n覺 iletmek ve bir kitle oluturmak as覺l ama癟lar覺ndan biridir. We are social ve Hootsuit taraf覺ndan her y覺l haz覺rlanan 襤nternet ve sosyal medya istatistiklerinde 82,4 milyon n羹fusa sahip 羹lkemizde; n羹fusun %72sini oluturan 59.36 milyon internet kullan覺c覺s覺, n羹fusun %63羹n羹 oluturan 52 milyon aktif sosyal medya kullan覺c覺s覺 ve n羹fusun %53羹n羹 oluturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullan覺c覺s覺 durumunda.

Sadece internet kullan覺m istatistiklerinde, internet kullan覺c覺lar覺n覺n %9, yani 5 milyonluk bir art覺 g繹r羹yoruz. Dolay覺s覺yla art覺k g羹n羹m羹zde her bir sivil toplum kuruluunun iyi bir dijital iletiim ve dijital pazarlama stratejisine ihtiyac覺 var. Baar覺l覺 bir web sitesi oluturulmas覺 ise bu stratejinin ilk ad覺m覺.

Bir web sitesi oluturmak, kuruluunuz hakk覺nda bilgi edinmenin harika bir yoludur. Bilgilerinizi, ve g羹ncellemelerinizi, etkinliklerinizi ve haberlerinizi dier insanlarla paylamak ve insanlar覺 kuruluunuza davet etmek i癟in kullanabilirsiniz. Doru yakla覺mla, d羹羹nd羹羹n羹zden 癟ok daha ucuza ve kolaya mal olacak.

Kendi kuruluunuzun sitenizi yay覺nlama fikrinde yeniyseniz, endielenmeyin. Bu k覺sa k覺lavuzda, web sitenizi s覺f覺rlamak i癟in bilmeniz gereken her eyi paylaaca覺z. Hadi balayal覺m!

Temel Unsurlar

Web sitenizi kurmadan 繹nce vizyonunuzun, misyonunuzun, temel deerlerinizin hedeflerinizin ve kaynaklar覺n覺z覺n belirlendiini hesaba kat覺yoruz. Ancak, sitenizi planlamaya balad覺覺n覺zda, kesinlikle eklemek isteyeceiniz birka癟 ey vard覺r.

襤yi bir STK web sitesinde olmas覺 gerekenler (en az覺ndan):

 • Ziyaret癟ilere kuruluuzunu ne hakk覺nda olduunu anlatan ancak 癟ok uzun olmayan bir Hakk覺m覺zda sayfas覺.
 • Ne yapt覺覺n覺z ve neden 繹nemli olduu hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bir sayfa.
 • 襤nsanlar覺n kuruluunuzdaki haberlerden, etkinliklerden ve duyurulardan haberdar etmek i癟in bir blog veya haber b繹l羹m羹.
 • 襤nsanlar覺n sizinle kolayl覺kla iletiim kurabilmesi i癟in bir iletiim sayfas覺. (襤nsanlar覺n ofisinizi ziyaret etmelerini istiyorsan覺z Google Maps haritas覺, olmazsa olmaz.)
 • Kim bunlar? 襤nsanlar覺n en 癟ok sorduu sorular覺n ba覺nda geliyor. 襤nsanlar sizi (ger癟ek anlamdaki sizi) tan覺mak istiyor. effaf olup, kuruluunuzdaki y繹netim kurulu, denetleme kurulu gibi kurullardaki kiilerin ad soyad gibi bilgilerin olduu bir sayfa.
 • Ba覺 talep ediyorsan覺z, ba覺lar覺 hangi yollarda (EFT, havale, kredi kart覺 vb.) ald覺覺n覺z覺 belirten bir ba覺 sayfas覺.
 • 襤ngilizcede call to action (CTA) olarak ge癟en, bir harekete ge癟irme 癟ar覺 butonu. Web sitenize gelen ziyaret癟ilerden ne istiyorsunuz? Bu bir e-posta listesine kay覺t da olabilir, g繹n羹ll羹 olmalar覺n覺z isteyeceiniz form da, ba覺 yapmalar覺 da Buna siz karar vereceksiniz; ancak web sitenizde olmazsa olmazlar覺n ba覺nda.

Bunlar belki i bata zor gibi g繹r羹nen ancak kuruluunuzu iyi tan覺yorsan覺z 癟ok k覺sa s羹rede haz覺rlayabileceiniz sayfalar. Sadece biraz sab覺r ve zamana ihtiyac覺n覺z olabilir

Bir web sitesi nas覺l oluturulur? (5 ad覺mda)

Bir sivil toplum kuruluu olarak, harcayacak 癟ok zaman覺n覺z覺n ve paran覺z覺n olmad覺覺n覺 varsay覺yoruz. Ancak ilevsel ve kullan覺m覺 kolay bir web sitesi de istiyorsunuz. Aa覺daki alt覺 ad覺m, bu t羹r bir siteyi h覺zl覺 ve ucuz bir ekilde oluturma s羹recinde size yard覺mc覺 olacakt覺r.

Web siteniz i癟in bir platform se癟in

Yapman覺z gereken ilk ey, web sitenizi oluturmak i癟in bir platform se癟mek. ok fazla se癟enek var, ancak b羹y羹k 繹l癟羹de 羹癟 kampa giriyorlar. S覺f覺rdan (PHP ya da .NET benzeri kodlarla) bir web sitesi gelitirebilir, Wix gibi bir web sitesi oluturucu i癟in kaydolabilir veya 襤癟erik Y繹netim Sistemi’ni (CMS/襤YS) kullanabilirsiniz.

Halihaz覺rda baz覺 yetenekli yaz覺l覺mc覺lara sahip deilseniz, hi癟bir eyden s覺f覺rdan site oluturmak genellikle maliyetli ve 癟ok fazla zaman alan bir itir. te yandan, web sitesi 羹reticileri, ucuz ve kullan覺m覺 kolayd覺r. Ancak, fazla esneklik sunmuyorlar ve siteniz 羹zerinde 癟ok fazla kontrol sahibi olmuyorlar.

Bir CMS m羹kemmel orta yoldur. Bu t羹r bir platform genellikle a癟覺k kaynakl覺d覺r, yani yaz覺l覺m覺 indirebilir ve web sitenizi 羹cretsiz olarak oluturmak i癟in kullanabilirsiniz. Dahas覺, kaliteli bir CMS sitenizi herhangi bir teknik bilgi olmadan 繹zelletirmenize olanak salayan kullan覺m覺 kolay bir aray羹z sunar.

Biz web siteniz i癟i WordPress‘i tavsiye ederiz:

Bu CMS i癟in balang覺癟 seviyesine uygundur ve zorluklarla kar覺lat覺覺n覺zda yard覺m etmeye istekli geni bir toplulua sahiptir. En 繹nemlisi 羹cretsizdir ve bir yaz覺l覺mc覺 ile s覺f覺rdan tekerlei yeniden icat etmeniz gerekmez.

Bir hosting ve alan ad覺 sat覺n al覺n

WordPress kullanmakta 繹zg羹r olabilir, ancak web sitenizi oluturmak birka癟 k羹癟羹k maliyet gerektirir. Bir etki alan覺 ad覺 (domain, domain name) kaydetmeniz ve bir hosting (bar覺nd覺rma) plan覺 se癟meniz gerekir.

Alan覺 ad覺, sitenizin adresidir (yani, benimdernegim.org). Bir alan ad覺na karar verirken, site adresiniz kuruluunuzun ad覺 ya da (kurulu ad覺n覺z uzunsa) k覺saltmas覺n覺 kullanman覺z en uygunudur. rnek olarak: Toplumsal Bilgi ve 襤letiim Dernei dernein k覺saltmas覺 olan TB襤Dten yola 癟覺karak tbid.org.tr alan ad覺n覺 kullanmakta. Ancak kuruluunuzun ad覺 Anlatan Eller Dernei ise anlataneller.org.tr gibi bir alan ad覺 se癟ebilirsiniz.

Ayr覺ca k璽r amac覺 g羹tmeyen bir kurulu olduunuzu d羹羹nd羹羹m羹zde alan ad覺 uzant覺n覺z覺n (com ve net uzant覺lar覺na g繹re g羹venilirlii 癟ok daha fazla olduu i癟in) .ORG uzant覺l覺 olmas覺nda yarar var. Kuruluunuzun T羹rkiyede resmi bir stat羹s羹 (dernek ya da vak覺f gibi) var ise www.nic.trden kurulu belgelerinizi, imza sirk羹lerinizi g繹ndererek ORG.TR uzant覺s覺n覺 alman覺z insanlar覺n size kar覺 ilk g羹ven duygusunda 癟ok daha 繹nemli olacakt覺r.

Bununla birlikte, b羹t癟eniz izin veriyorsa, alan ad覺n覺z覺n .com uzant覺s覺n覺 da sat覺n al覺p as覺l site adresinize y繹nlendirmek isteyebilirsiniz.

Sitenizi internette g繹r羹n羹r hale getirmek i癟in, sitenizi 癟al覺t覺ran ve t羹m internete a癟an, site dosyalar覺n覺z覺 y羹kleyebileceiniz bir hosting (bar覺nd覺rma) hizmeti de sat覺n almal覺s覺n覺z. Turhost sadece WordPress tabanl覺 siteler i癟in oluturduklar覺 hosting paketleriyle tavsiye edebileceimiz hosting firmalar覺 aras覺ndad覺r.

Sitenizin g繹r羹n羹m羹 i癟in bir WordPress temas覺 se癟in

Bu noktada, temel bir WordPress siteniz kurulmal覺 ve 癟al覺覺yor olmal覺. imdi kuruluunuzun misyonunu g繹steren bir tasar覺ma odaklanal覺m. Neyse ki, bu WordPress temas覺n覺 se癟erek ilk bak覺ta olduk癟a kolay bir y繹ntem.

Sitenizin temas覺 sitenizin nas覺l g繹r羹nd羹羹n羹 ve g繹rsel olarak nas覺l yap覺land覺r覺ld覺覺n覺 kontrol eder. Bu, bir tasar覺mc覺 deilseniz bile, istediiniz stili ve g繹r羹n羹m羹 se癟ebileceiniz anlam覺na gelir.

Dahas覺, 繹zellikle sivil toplum kurulular覺 ve kar amac覺 g羹tmeyen 繹rg羹tlerin siteleri i癟in tasarlanm覺 pek 癟ok haz覺r tema var. Bu, stil, d羹zen ve 繹elerin sizinki gibi kurulular覺n gereksinimlerini kar覺layacak ekilde 繹zelletirildii anlam覺na gelir. Baz覺lar覺 belirli birden 癟ok ablon veya demo sayfas覺yla birlikte gelir.

WordPress Tema Dizini’ndeki pek 癟ok 羹cretsiz se癟enek aras覺ndan yaln覺zca kar amac覺 g羹tmeyen (veya kar amac覺 g羹tmeyen) anahtar kelime ile temalar覺 arayarak se癟ebilirsiniz:

B羹t癟eniz varsa, genellikle biraz daha esnek olduklar覺 i癟in baz覺 羹cretli temalar覺 da kontrol etmek isteyebilirsiniz. Genel i temalar覺n覺 da beenebilirsiniz.

Sitenizin temel sayfalar覺n覺 oluturun

Se癟tiiniz temay覺 y羹kledikten sonra 繹zelletirmek i癟in biraz zaman ay覺rman覺z iyi olacakt覺r.

Bu, kendi kurumsal kimliinizi eklemek ve ayn覺 zamanda kuruluunuza uyacak tasar覺mda ince ayarlar yapmak anlam覺na gelir. Bunu nas覺l yapaca覺n覺z temaya g繹re deiecektir, ancak balamak i癟in en iyi yer sitenizin kontrol panelinden WordPress zelletirici’yi ziyaret etmekten ge癟iyor.

Ard覺ndan, web sitenizi oluturan temel sayfalar覺 oluturmaya balayabilirsiniz. WordPress’te bir sayfa oluturmak basittir ve teman覺z覺n muhtemelen 羹zerinde oynayabileceiniz 癟ok say覺da demo i癟erii olacakt覺r.

En az覺ndan, aa覺daki sayfalar覺 dahil etmek isteyeceksiniz:

 • Ziyaret癟ilerin kuruluunuzun neyle ilgili olduunu bilmesini salayan bir giri sayfas覺.
 • 襤rtibata ge癟menin birden 癟ok yolu ile bulmas覺 kolay bir iletiim sayfas覺.
 • Kuruluunuzun ne yapt覺覺 ve neden 繹nemli olduu hakk覺nda bilgi veren bir veya daha fazla sayfa.
 • Blogunuzu veya haber g羹ncellemelerinizi bar覺nd覺ran bir blog ve/veya haberler sayfas覺.
 • Kuruluunuzun baz覺 羹yelerini i癟eren ve m羹mk羹nse fotorafl覺 ve 繹zge癟mileri olan bir sayfa.
 • Tabii ki, yukar覺da da bahsettiimiz 羹zere bir call to action (CTA) butonu eklemeyi unutmay覺n. Bu bir ba覺 butonu, bir e-b羹ltene kaydolma formu veya g繹n羹ll羹 bavuru formu olabilir. Yaln覺zca belirgin bir ekilde yerletirildiinden ve sitenizin geri kalan覺ndan s覺yr覺ld覺覺ndan emin olun.

Sayfalar覺n覺z覺n nas覺l g繹r羹nd羹羹 konusunda biraz daha esneklik istiyorsan覺z, bir WordPress sayfa oluturucu eklentisi (Elementor, SiteOrigin, Visual Composer vb.) sayfalar覺n覺z覺 s羹r羹kle ve b覺rak y繹ntemini kullanarak tasarlaman覺za izin verir.

Sitenizi arama motorlar覺 i癟in optimize edin

Son fakat en 繹nemlilerinden, insanlar覺n web sitenizi nas覺l bulaca覺n覺 d羹羹nmeniz gerekir. ncelikle, bu bir miktar Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ile olacak bir ey.

Bu asl覺nda sitenizin arama motorlar覺nda 羹st s覺ralarda yer almas覺na yard覺mc覺 olacak bir 癟ok avantaj覺 bereberinde getiren bir eklentidir.. Yoast SEO eklentisi sitenizi yap覺lan aramalarda g繹r羹necek ekilde optimize etmeyi i癟erir. Bu konuda hakk覺ndaki daha detayl覺 bilgiyi SEO Dernek ve Vak覺f Siteleri 襤癟in Neden nemli? adl覺 yaz覺m覺zda bulabilirsiniz.

WordPress tabanl覺 sitenizi optimize etmeye balamak i癟in 繹nce sitenize 羹cretsiz Yoast SEO eklentisini kurman覺z覺 ve nas覺l kullanaca覺n覺z覺 繹renmenizi 繹neririz. SEO karma覺k bir konu olsa da, bundan faydalanabilmek i癟in usta olman覺za gerek yok. Sadece temel bilgileri 繹renmek bile kurumunuz i癟in faydalar salayabilir.

Sonu癟

Bir癟ok kar amac覺 g羹tmeyen kurulu i癟in baar覺, b羹y羹k 繹l癟羹de dikkat 癟ekme ve 癟evrimi癟i bir takip oluturma yeteneklerine bal覺d覺r. Kar amac覺 g羹tmeyen web siteniz hem izleyicinizi bilgilendirmek hem de harekete ge癟melerini tevik etmek 羹zere hizmet veren bu s羹re癟te kilit bir rol oynayacakt覺r.

Hem 覺k hem de ilevsel olan kar amac覺 g羹tmeyen bir web sitesini bir araya getirmek a覺rt覺c覺 derecede kolayd覺r. Sadece yapman覺z gerekenler:

 • Web siteniz i癟in bir i癟erik y繹netim sistemi se癟in.
 • Bir hosting ve alan ad覺 sat覺n al覺n.
 • Sitenizin g繹r羹n羹m羹i癟in bir tema se癟in.
 • Temel sayfalar覺 oluturun.
 • Sitenizi arama motorlar覺 i癟in optimize edin.